Seed Selector

Вземете правилните решения с Cropwise® Seed Selector

Изборът на правилен хибрид – Трудно предизвикателство

С хиляди налични в търговската мрежа царевични хибриди, от които да избирате на пазара, една от основните трудности, пред които са изправени европейските производители, е да изберат най-добрия за своите нужди. Syngenta® може да ви помогне да се справите директно с това предизвикателство- с нашите уникални и диференцирани препоръки за хибридни семена.

Какво ни отличава?

Традиционните „регионални“ препоръки не винаги работят и не винаги са подходящи за конкретни обстоятелства. Вместо това, ние вярваме, че най-добрите препоръки се основават на прецизност и опит, поради което Syngenta разработи Cropwise® Seed Selector. Cropwise® Seed Selector позволява на производителите да вземат по-уверени решения, чрез предоставяне на висококачествени препоръки.

От нашите опити в Европа можем да дадем най-добрите съвети и решения на производителите за всяко отделно поле. Cropwise® Seed Selector прави това, като категоризира всяко от нашите 50 000 опита според тяхната среда, климат, почва и потенциал за добив, така че да може най-добре да отговори на изискванията за вашите собствени полета и ферми.

Важността на Доверието и Опита

Нашите препоръки са изпитани и тествани. Приложението на Seed Selector заедно с техническите търговски представители на Syngenta вече са събрали много ценни данни през последните няколко сезона. С тези данни създадохме хибридни препоръки за повече от 5,2 милиона хектара царевица в Европа, за повече от 8 000 производители точно като вас!

Въпреки че производителите получават много стимулирани оферти за закупуване на определени хибриди, всички краткосрочни печалби или спестявания от разходи за семена бързо се губят, ако хибридите не са подходящи за конкретни условия! Ето защо препоръките на Cropwise® Seed Selector са изградени върху данни, съответстващи на вашите местни условия и вашите полета.

Тъй като царевицата се засява само веднъж годишно, всеки фермер има ограничен брой възможности през живота си да намери правилния хибрид за своето поле. Разбираме, че всяко от тези решения е жизненоважно. За щастие Cropwise® Seed Selector е тук, за да ви помогне да вземете най-добрите решения за засяване, използвайки опита и техническите ресурси на Syngenta.

Грижим се за всички Фермери

По-големите ферми често се опитват да „управляват риска“, като засяват различни хибриди в своите полета, за да компенсират тези, които не се представят добре. По-малките производители с малки полета не могат лесно да управляват изборът си по този начин, така че неизменно са изложени на по-висок риск през целия вегетационен период. Освен това те не винаги получават техническите агрономически съвети, от които се нуждаят. Cropwise® Seed Selector ни позволява да предоставим нашия опит директно на фермерите, така че никой да не пропусне най-добрите агрономически съвети и най-добрия опит в отглеждането.

Избирайки правилния хибрид за засаждане на всяко поле, вие ефективно намалявате рисковете и променливите, които могат да направят разликата между успешен или неуспешен сезон. Cropwise® Seed Selector осигурява препоръки за устойчиви семена с препоръки за стабилност и последователност в хибридното представяне, независимо от обстоятелствата.

Cropwise® Seed Selector ви дава инструментите и знанията, за да се справите със сезона, независимо какво е предизвикателството.

Направете най-доброто в началото на вашия сезон с Cropwise® Seed Selector. Години опит и иновативна технология, помагащи на производителите да засадят правилните хибриди и да оптимизират добивите си.