Seed Selector

Предимството на Cropwise® Seed Selector за твоята ферма

Числата ни говорят сами за себе си

Syngenta® дигитални решения вече помага за обслужването на повече от 50 милиона хектара на пет континента по света. Cropwise® Seed Selector предлага данни от повече от 50 000 хибридни опити за ефективност в цяла Европа. Само нашата платформа Cropwise® Seed Selector използва повече от 367 000 индивидуални сравнения на точки от данни и 20 години метеорологични данни, за да формира своите персонализирани препоръки.

Какво ще покаже Cropwise® Seed Selector на фермерите

Ще можете да видите защо Cropwise® Seed Selector препоръчва определени хибриди за вашите полета, въз основа на ключови входни данни, като например исторически модели на времето. В допълнение е налична за всяко поле заедно с технически препоръки и важна информация за рискове за околната среда като суша. Има и добавени функции, където можете да прегледате съответните данни от опитите и да сравните агрономическите профили на различни хибриди! След приключване на онлайн процеса, платформата ще ви препоръча предпочитан хибрид заедно с 2 алтернативи за всяко поле и ще покаже агрономически профили за тези продукти.

Знанието и науката са зад нашите препоръки

Cropwise® Seed Selector не просто дава изолирана препоръка за вашите полета. Той също така обяснява защо препоръчва определени хибриди, въз основа на диагностика на 3 основни фактора – стрес на околната среда, почвени условия и исторически потенциал за добив. Алгоритмите в Cropwise® Seed Selector след това определят и създават резултат за производителност за всеки хибрид, както и класиране, използвайки хиляди сравнения на данни. Тези данни могат да бъдат достъпни и прегледани по всяко време.

Cropwise® Seed Selector е инструмент за всички производители, независимо дали обработват две полета или 200. Агрономическите вложения и устойчивите практики са в основата на системата, за да се осигурят най-надеждните, технически и основани на доказателства, препоръки.

Cropwise® Seed Selector ще ви помогне да намалите риска и да предложи по-добра производителност, като ви улесни при вземането на по-интелигентни агрономични решения за засаждане, въз основа на вашите полета и среда.

През годините сме събрали много данни, базирани на опит от нашите програми за развъждане и различни експерименти във ферми. Всички тези знания са включени в нашите препоръки за семена.

По-добро цялостно клиентско изживяване

Цялото земеделие е местно и дигиталните решения също трябва да бъдат такива. Ето 10 причини, поради които Cropwise® Seed Selector ви предлага най-добрите препоръки и най-доброто потребителско изживяване;

  1. Успокоение и оптимално вземане на решения за вашата ферма, всичко това подкрепено от знанията и опита на Syngenta®.
  2. Повече контрол върху несигурността (избор на продукт, смекчаване на рисковете от времето, производителност на реколтата.)
  3. Местна представа и добра агрономия, за да сте сигурни, че вашите препоръки за семена имат смисъл.
  4. Създаване на препоръки за множество полета.
  5. Ненадминато познание за данни от много източници (опити от научноизследователска и развойна дейност, търговски опити, официални опити.)
  6. Съчетаване на дигиталната иновация със забележителния опит в земеделието за по-голяма точност.
  7. По-добро разбиране на това как хибридите реагират в различни среди.
  8. Позволява ви да вземате по-уверени решения във вашата ферма.
  9. Препоръки за устойчиви семена за всички резултати.
  10. Хибридна производителност при променливи климатични условия за максимизиране на вашата реколта.